Обмен валют

0% коммиссии

Покупка

Продажа

21.69
22.66
23.32
24.36

Bankovku 500 EURO nepřijímáme

Česky: Informace o právech zákazníka podle zákona o směnárenské činnosti Zákazník má podle zákona o směnárenské činnosti především právo na:

 • odstoupení od smlouvy o směnárenském obchodu a informace o popisu, jak od smlouvy o směnárenském obchodu odstoupit,
 • podání stížnosti orgánu dohledu a informace o názvu a adrese sídla tohoto orgánu, včetně adresy jeho internetové stránky obsahující informace o právech zákazníka:
  • orgán dohledu:
   Česká národní banka, sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, internetová stránka dostupná na adrese
   https://www.cnb.cz/exchange
 • podání návrhu orgánu mimosoudního řešení sporů mezi zákazníkem a provozovatelem a informace o názvu a adrese sídla tohoto orgánu:
  • orgán mimosoudního řešení sporů:
   Finanční arbitr, sídlem Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1, internetová stránka dostupná na adrese
   https://www.finarbitr.cz
  • Zákazník může od smlouvy o směnárenském obchodu odstoupit do 3 hodin od provedení směnárenského obchodu, a to v provozovně, ve které směnárenský obchod provedl

English: Information about customer rights under the Act on Bureau-de-Change Activity Under the Act on Bureau-de-Change Activity, the customer is primarily entitled to:

 • withdraw fr om an exchange contract and obtain information about how to do so,
 • file a complaint with the supervisory authority and obtain information about the name and address of that authority, including the address of its website containing information about customer rights:
 • file an application with the authority responsible for settling out-of-court disputes between clients and operators and obtain information about the name and address of that authority:
  • Authority responsible for settling out-of-court disputes:
   Financial Arbitrator, Legerova 1581/69, 110 00 Prague 1
   https://www.finarbitr.cz
  • The customer may withdraw from an exchange contract within three hours after the execution of the exchange transaction in the bureau de change wh ere the exchange transaction was executed

Мобильное приложение
INFOBUS